Voorstel indienen

  Deadline: maandag 22 januari 2018

Het is niet meer mogelijk om een voorstel in te dienen

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Deadline: maandag 22 januari 2018

Van 13 tot en met 15 juni 2018 vindt de ORD plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het thema ‘Ondersteboven van onderwijs’ staat centraal in keynotes, workshops, symposia, individuele presentaties en posters.

 

“Onderwijs. Eén van de mooiste manieren om mensen bij elkaar te brengen. Toch hebben we niet allemaal dezelfde kijk op onderwijs en onderzoek. Gelukkig maar. ‘Ondersteboven van onderwijs’ biedt een podium aan onderwijsonderzoekers om nieuwe inzichten, kansrijke ontwikkelingen en creatieve en inspirerende innovaties te delen. Uit nieuwsgierigheid geboren, of vanuit de motivatie om de zwakste sociale groepen meer kansen te bieden. Of over hoe het anders kan. Ruimte voor verfrissende perspectieven en een intensieve dialoog. Want altijd is er immers de gedrevenheid om met betekenisvol onderzoek iets toe te voegen aan het onderwijs. Wat voeg jij toe?”

 

Met deze inleiding willen we onderwijsonderzoekers tijdens de komende ORD in Nijmegen de mogelijkheid geven om innovatieve onderzoeksideeën en onderzoeksresultaten te presenteren en te bediscussiëren. Dit geldt dan vanzelfsprekend voor inhoudelijke ideeën, maar zeker ook voor innovatieve methoden van onderzoek. Want als we andere vormen van onderwijs willen, moeten we dan ook niet nadenken over andere vormen van onderwijsonderzoek? En wat vraagt dat van onderzoek en onderzoekers?

Wat draag jij bij?

De congrescommissie nodigt je van harte uit om een actieve bijdrage aan de ORD 2018 te leveren. Vanaf 5 december 2017 tot en met 22 januari 2018 kan je binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR voorstellen indienen.

Klik hier voor de volledige beschrijving van de Uitnodiging voor inhoudelijke bijdragen

Data

5 december 2017 

Indienen inhoudelijke congresbijdragen

8 januari 2018      

Deelnemersregistratie opent

22 januari 2018    

Uiterlijke indiendatum

29 maart 2018    

Uitsluitsel over resultaat van de beoordeling

9 april 2018 

Uiterlijke registratiedatum voor geaccepteerde indieners